Rejestracja Lidera: Jednostki ze środowiska nauki

Dane podmiotu
Dane osoby reprezentującej podmiot
Dane osoby kontaktowej

Dane uzupełniające

1. Czy podmiot działa w sektorze wpisującym się w IS EKONOMIA WODY?

2. Czy podmiot zainteresowany jest zwiększeniem poziomu innowacyjności?

3. Czy podmiot funkcjonuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?