Serdecznie zapraszamy do udziału w 

Konferencji Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody", pt.

Silna Inteligentna Specjalizacja „Ekonomia Wody”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

20 stycznia 2023 w godzinach 10:00-15:00 w Hotelu Przystań w Olsztynie.

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody, a więc: transport wodny, sporty wodne, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy.

Specjalizacja EKONOMIA WODY bazuje na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, mających również duży potencjał innowacyjny. Jednocześnie wpisuje się w nią szereg branż, które zostały szczególnie dotknięte w wyniku pandemii COVID-19 oraz przed którymi stoją wyzwania związane z ochroną środowiska, cyfryzacją i automatyzacją. Dlatego tak ważne jest, by w kolejny rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków  unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia Wody”.  

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do rozmów w kuluarach z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby potwierdzić udział należy wypełnić formularz rejestracyjny zlokalizowany u dołu strony.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!

Agenda konferencji:

10:00-10:15

15 min

Przywitanie gości i otwarcie konferencji

Sylwia Jaskulska
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15-10:30

15 min

Idea i cele projektu WAMA SMART LAB „Ekonomia wody”

Dorota Kopeć
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:30-10:45

15 min

Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką)

Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan
Profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

10:45-11:15

30 min

Trendy technologiczne, które zmienią świat

Dr Maciej Kawecki
Digital EU Ambassador

11:15-11:35

20 min

Prezentacja najciekawszych rozwiązań technologicznych w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”

Prezentacja wdrożonych innowacyjnych rozwiązań firm z regionu w ramach RPO WiM 2014-2020

Grzegorz Brenk
APRS sp. z o.o.

Michał Danowski
MD Consulting

11:35-12:05

30 min

Przerwa kawowa

12:05-12:45

40 min

Rozwój Ekoturystyki opartej na zasobach wodnych (Development of water-based Ecotourism)

Aivar Ruukel
Członek zarządu Global Ecotourism Network, Estonian Nature Tourism Association oraz Estonian Dugout Boat Society.

12:45-13:05

20 min

Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu środowiskiem naturalnym w obliczu wyzwań GOZ

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

13:05-13:25

20 min

Między rekreacją a ekologią w Ekonomii Wody. Pozycjonowanie oferty regionu w oparciu o wyzwania i trendy – w kontekście Business Technology Roadmap

Aldona Kucner, MBA
Q-ALDO COMMUNICATION

13:25-13:45

20 min

Przerwa kawowa

13:45-14:15

30 min

Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia wody” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Gabriela Zenkner-Kłujszo
Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Damian Opalach
Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14:15-14:25

10 min

Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody"

14:25-15:10

45 min

Panel dyskusyjny Silna inteligentna Specjalizacja Ekonomia Wody – sytuacja geopolityczna, kryzys energetyczny, cyfryzacja, automatyzacja, GOZ

Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

Paneliści: Magdalena Fuk, Dr Jarosław Klimczak, Dr hab. inż. Radosław Kowalski, Grzegorz Brenk, Michał Danowski, Elżbieta Lendo

Od 15:10

Obiad oraz networking

W trakcie trwania konferencji zapewniamy całodzienny serwis kawowy i dwudaniowy obiad w postaci stołu szwedzkiego.


Prelegenci:

prof. Joanna Hołub-Iwan - ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.

Dr Maciej Kawecki – Powołany przez Komisję Europejską na funkcję Digital EU Ambassador. Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”. Autor cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie RzeczBiorąc”.

Aivar Ruukel - ekspert w dziedzinie ekoturystyki, członek zarządu „Global Ecotourism Network”, członek zarządu „Estonian Nature Tourism Association” oraz „Estonian Dugout Boat Society”, a także audytor globalnej organizacji „Green Destinations”. Jest współwłaścicielem domeny www.soomaa.com – operatora wycieczek w Parku Narodowym Soomaa w Estonii, czym zajmuje się na co dzień.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gaska –  adiunkt w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Swoją działalność naukową wiąże z tematami gospodarki odpadami, systemów informacji geograficznej GIS w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i planowaniu gospodarki odpadami, optymalizacją w gospodarce odpadami, metodami sztucznej inteligencji w zarządzaniu środowiskiem naturalnym oraz modelowaniem i analizą danych środowiskowych.

Aldona Kucner, MBA - doświadczony doradca i trener biznesu, facylitator, mentor. Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie oraz MBA w Thames Valley University. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów, szkoleń oraz wizyt studyjnych z zakresu marketingu i PR oraz kształcenia dorosłych w kraju i zagranicą. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera i Konsultanta Zarządzania Matrik i Thames Valley University.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział regionalni eksperci:

Dr Jarosław Klimczak – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie, adiunkt w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynator wdrażania programu budowy sieci ekomarin w regionie warmińsko-mazurskim. Autor pierwszego w Polsce projektu systemowego wykorzystującego środki unijne do przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród nieletnich oraz zarządzający wrażaniem tego programu w 10 województwach. Pomysłodawca oraz wiceprzewodniczący Zespołu Zarządzającego Międzyresortowym Programem ,,Eko-Polska”.

Magdalena Fuk – Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, politolog. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prawne aspekty inwestycji budowlanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dr hab. Inż. Radosław Kowalski – absolwent Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik zespołu Andrologii Molekularnej z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z rozrodem zwierząt, w szczególności ryb.

Michał Danowski, MD Consulting – przedstawiciel firmy, która realizowała projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku fosforu z zanieczyszczonych wód naturalnych na cele rolnicze z użyciem nośników z kruszyw mineralnych” w ramach RPO WiM 2014-2020.

Grzegorz Brenk, prezes APRS sp. z o.o. – przedstawiciel firmy, która realizowała prace badawczo-rozwojowe dot. technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych biokompozytów w ramach RPO WiM 2014-2020.

Elżbieta Lendo - Prezes Zarządu Polskich Hoteli Niezależnych - organizacji skupiającej polskie, niesieciowe hotele. Zarządza kilkoma spółkami hotelowymi, które są operatorami obiektów hotelowych i rekreacyjnych działających w grupie Lendo Hotels Group, w tym: Hotel Willa Port***** w Ostródzie, oraz Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Współtwórca Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie, które wielokrotnie plasowało się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych firm doradztwa europejskiego w Polsce. Od ponad 15 lat pracuje także w Biurze Regionalnym województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Od 2022 członek EHMA – European Hotel Managers Association.