Serdecznie zapraszamy do udziału w 

Warsztacie Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody",

który odbędzie się

21 kwietnia 2023 roku w godzinach 10:00-15:00 w Elbląskim Parku Technologicznym.

W dynamicznie zmieniających się czasach ważne jest odpowiednie planowanie rozwoju poparte kompleksową diagnozą oraz analizą. W związku z tym podczas drugiego już spotkania z Liderami Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody skupimy się na wypracowaniu analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) branż Inteligentnej Specjalizacji. Kluczowym komponentem przy tworzeniu analizy SWOT będą Państwa opinie oraz sugestie, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu. 

Oprócz tego nie zabraknie modułów tematycznych, na których eksperci przedstawią możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, omówią aktualną sytuację w branżach wchodzących w skład Inteligentnej Specjalizacji oraz wskażą możliwości współpracy przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu. 

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Aby potwierdzić udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny zlokalizowany u dołu strony.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!

Program wydarzenia:

10:00-10:05 Otwarcie warsztatów  

Przedstawiciel Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:05-10:10 Przywitanie uczestników  

Prezydent Elbląga Witold Marek Wróblewski

10:10-10:40 Prezentacja celu i zakresu warsztatów oraz sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach WaMa Smart Lab

Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

10:40-11:00 Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy – dobre praktyki

Marcin Żuchowski - Stowarzyszenie gmin RP Euroregion Bałtyk

11:00-11:50 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody" 

Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń

11:50-12:05 Przerwa kawowa

12:05-12:55 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”

Ciąg dalszy

12:55-13:40 Polski przemysł jachtowy 

Michał Bąk - Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty

13:40-13:55 Przerwa kawowa

13:55-14:25 Instytucje Otoczenia Biznesu w regionie i ich oferty  

Elbląski Park Technologiczny Stowarzyszenie oraz Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

14:25-14:55 Źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – projekty krajowe i międzynarodowe  

Dariusz Gawlik, Marcin Żuchowski

14:55-15:00 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztacie

Od 15:00 Obiad oraz networking