Jako Regionalny Operator Inteligentnej Specjalizacji wybraliśmy zdalną formę spotkania, żeby umożliwić dostęp informacji o trwającej inicjatywie WaMa Smart Lab EKONOMIA WODY jak największej liczbie przedsiębiorców. Dzięki temu w wydarzeniu mogli wziąć udział przedstawiciele firm z różnych zakątków województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla przedsiębiorców i potencjalnych Liderów IS była to okazja do zapoznania się Operatorem Inteligentnej Specjalizacji i jego rolą w inicjatywie. Wyjaśniliśmy, czym są inteligentne specjalizacje, jakie branże wpisują się EKONOMIA WODY i dlaczego akurat one stanowią o specyfice województwa warmińsko-mazurskiego. Na spotkaniu zaprezentowano też główne cele przedsięwzięcia WaMa Smart Lab EKONOMIA WODY i przyszłe korzyści płynące ze statusu Lidera IS. Przy tej okazji omówiona została także strona formalna uczestnictwa w inicjatywie, a więc Deklaracja współpracy, którą należy podpisać, żeby zostać Liderem IS. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Zgłoszenia Liderów.  

Podczas spotkania przedstawiliśmy też wstępny harmonogram działań w 2022 r. Relacje z tych wydarzeń będą dostępne również na naszej stronie internetowej w zakładce Wydarzenia i w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter). 

Spotkanie było również źródłem cennej wiedzy o przyszłych Liderach IS. W trakcie krótkiej dyskusji mieliśmy okazję, żeby zapoznać się z potrzebami przedsiębiorstw w zakresie inicjowania działań innowacyjnych, wpisujących się w specjalizację EKONOMIA WODY. Udało nam się też poznać niektóre wątpliwości potencjalnych Liderów IS, związane z różnymi etapami inicjatywy – od zgłaszania się do uczestnictwa po udział w planowanych w grudniu warsztatach.

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne. Więcej szczegółów wkrótce na naszej stronie internetowej.