Głównymi tematami, które poruszaliśmy na spotkaniu była analiza regionalnego ekosystemu innowacji, identyfikacja podmiotów niezbędnych w procesach tworzenia łańcuchów wartości w regionie oraz identyfikacja luk w łańcuchach wartości, a nasi eksperci przedstawili inspirujące prelekcje:

  • Trendy, strategie i kierunki rozwoju branż hotelowej i gastronomicznej w obecnych realiach gospodarczych. Propozycje rozwiązań - Dorota Kłyszewska, Regionalna Dyrektorka Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
  • Innowacje - definiowanie i rozumienie innowacji w projektach UE na przykładach branżowych Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody - Aldona Kucner,
  • Service Design - metoda projektowania usług i obsługi klienta - źródło przewagi konkurencyjnej w Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody - Ewelina Strawa oraz Joanna Hołub-Iwan.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zaangażowanie. Mamy nadzieję, że nasze warsztaty spełniły Państwa oczekiwania!