Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów działających w ramach Inteligentnej Specjalizacji i jednocześnie otwierając się na inne regiony województwa II warsztat branżowy Ekonomii Wody zorganizowany został w Elblągu. 

Wydarzenie odbyło się 21.04.2023 roku w sali konferencyjnej Elbląskiego Parku Technologicznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i instytucji operujących w branżach związanych z Inteligentną Specjalizacją Ekonomia Wody.

Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy - dobre praktyki. - prelekcja Dyrektora Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - Pana Marcina Żuchowskiego
Moderatorką spotkania była pani prof. Joanna Hołub-Iwan. W wydarzeniu wziął udział również pan Witold Wróblewski - prezydent Elbląga oraz pani Dorota Kopeć - z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym tematem warsztatów była praca nad analizą SWOT branż wchodzących w skład Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody. Uczestnicy podzieleni na 3 grupy warsztatowe wspólnie z trenerami opracowywali mocne strony, słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla branż. 

Podczas wydarzenia możliwość zaprezentowania swojej oferty skierowanej do przedsiębiorców otrzymały regionalne Instytucje Otoczenia Biznesu, takie jak Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Bałtyk".

Warsztaty uświetniła prelekcja Sekretarza Generalnego Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polboat - pana Michała Bąka, który przedstawił uczestnikom aktualną sytuację Polskiego Przemysłu Jachtowego.

Polska Branża Jachtowa - Historia i Teraźniejszość. - prelekcja Sekretarza Generalnego Polboat - Pana Michała Bąka

W czasie warsztatów podpisany został list intencyjny utworzenia "Elbląskiej Sieci Specjalizacji i Ekonomii Wodnej", będącej platformą dialogu i współpracy wielosektorowej, utworzonej pod kierownictwem Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zaangażowanie w pracę warsztatową. Państwa opinie i sugestię stanowiły bardzo ważny komponent przy tworzeniu analizy SWOT. Mamy nadzieję, że nasze warsztaty spełniły Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!