Konferencja branżowa Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody pt. Innowacyjność, konkurencyjność, współpraca. Strategiczne myślenie i operacyjne działanie - czynniki warunkujące perspektywy rozwoju branż Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody odbyła się 5 października 2023 roku w Olsztynie.

Konferencję otworzyła i przywitała gości Pani Dorota Kopeć, która następnie przedstawiła uczestnikom założone cele i osiągnięte efekty inicjatywy WaMa SmartLab „Ekonomia Wody”. Po tym krótkim wprowadzeniu do tematyki konferencji moderująca wydarzenie Prof. Joanna Hołub-Iwan zapowiedziała wystąpienie pierwszego z zaproszonych ekspertów, tj. dr Monikę Knefel z Europejskiego Instytutu Badań Inteligentnych Specjalizacji, która zaprezentowała perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej – praktyczne aspekty na podstawie studium przypadku. Następnie głos zabrała Pani Adrianna Gniado-Turkowska ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Podczas prelekcji Pani Adrianny uczestnicy mogli posłuchać o współpracy jako wartości i czynniku sukcesu przedsiębiorstwa, a także o sieciach współpracy, w szczególności międzynarodowej.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na wystąpienie Pani Jolanty Piotrowskiej – członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która zgodnie z pierwotnym planem miała otwierać konferencję, jednak w wyniku drobnych korekt agendy wystąpiła jako czwarta w kolejności. Po przemowie Pani Jolanty Piotrkowskiej, o godzinie 11:25 uczestnicy udali się na przerwę kawową. 

W kolejnym segmencie konferencji swój wykłady wygłosili:

 • Adam Kuna – Optymalizacja kosztów związanych z podróżami służbowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Marcin Chłodnicki – Service Design – w kierunku budowania satysfakcji klientów, marki i maksymalizacji przychodów. Sektor kreatywny i jego rola w turystyce.
 • Michał Bukowski – Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd zagrożeń.
Prelekcja Pana Adama Kuny

Po tym półtoragodzinnym bloku eksperckim goście zostali zaproszeni na drugą przerwę kawową, a w tym czasie na sali przygotowane zostały kanapy i stoliki dla uczestników panelu dyskusyjnego. Za nim jednak rozpoczął się panel możliwość zaprezentowania rozwiązań technologicznych wprowadzonych w swoich firmach otrzymali Pan Mateusz Wiszniewski oraz Pan Waldemar Wojciechowicz. Pierwszy z nich opowiedział uczestnikom o pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w firmie, które miały na celu stworzenie wysokosprawnych turbin wodnych typu Kaplana. Następnie Pan Waldemar Wojciechowicz przedstawił technologię EcoTabs.

Na koniec konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym oprócz trójki prelegentów (Monika Knefel, Mateusz Wiszniewski, Waldemar Wojciechowicz) wzięła udział również Pani Dorota Kłyszewska – Dyrektorka Regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W czasie panelu poruszyliśmy takie tematy jak wpływ czynników zewnętrznych na rozwój branż Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody, jakie są strategie konkurencji firm branż IS Ekonomia Wody, w jakich kierunkach powinien zmieniać się rynek usług turystycznych i gastronomicznych, a także jak z sukcesem wdrażać innowacje technologiczne. 

Konferencja zakończyła się punktualnie o godzinie 15:00. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Kopeć, która podziękowała uczestnikom konferencji za przybycie, prelegentom i panelistom za interesujące wystąpienia i dyskusję oraz zaprosiła wszystkich na obiad.

Panel dyskusyjny

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie! 

Dla tych, których nie było nic straconego! Poniżej znajdą Państwo oficjalną transmisję wydarzenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami uczestników!

 1. Cele i efekty projektu WaMa SmartLab "Ekonomia Wody" - Dorota Kopeć
 2. Perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej – praktyczne aspekty na podstawie studium przypadku - Monika Knefel
 3. Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy - Adrianna Gniado-Turkowska
 4. Optymalizacja kosztów związanych z podróżami służbowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw - Adam Kuna
 5. Service design – w kierunku budowania satysfakcji klientów, marki i maksymalizacji przychodów. Sektor kreatywny i jego rola w turystyce - Marcin Chłodnicki
 6. Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd zagrożeń - Michał Bukowski
 7. Wysokosprawne turbiny wodne Kaplana – prace B+R realizowane przez firmę WTW - Mateusz Wiszniewski
 8. Technologia EcoTabs - Waldemar Wojciechowicz