Pierwsze warsztaty dla Liderów Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody już za nami! Wydarzenie odbyło się 16 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Hotelu Przystań w Olsztynie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji operujących w branżach związanych z Inteligentną Specjalizacją Ekonomia Wody.

Prelekcja Pani Magdaleny Fuk - Prezeski Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Warsztaty poprowadziła prof. Joanna Hołub-Iwan, we współpracy z trenerami - Dr Jarosławem Osiadaczem oraz Dariuszem Gawlikiem, a także naszą ekspertką branżową Magdaleną Fuk, prezeską Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, która przedstawiła prelekcję dotyczącą zagospodarowania nabrzeży oraz budowy portów w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Ponadto na warsztatach poruszano tematy związane z identyfikacją priorytetów rozwoju branż Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia wody, pracowano nad analizą SWOT Inteligentnej Specjalizacji, identyfikowano kluczowe bariery rozwojowe oraz możliwość zamiany ich na szanse rozwojowe. Oprócz tego trenerzy i prelegenci poruszali zagadnienia związane z Przemysłem 4.0, transformacją cyfrową, GOZ, możliwymi źródłami finansowania. 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przebiegło zgodnie z planem. Warsztatom towarzyszyła życzliwa atmosfera merytorycznej dyskusji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za udział w wydarzeniu. Wasze zaangażowanie, sugestie i spostrzeżenia przyczynią się do rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody i pozwolą nam jeszcze lepiej przygotowywać kolejne wydarzenia, na które już teraz zapraszamy. 

Chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody"? 

Kliknij tutaj!

Praca warsztatowa pod okiem trenera Dariusza Gawlika