Pierwsza konferencja Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody" za nami!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. 

Konferencja odbyła się 20 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Hotelu Przystań w Olsztynie. Konferencję otworzyła Pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W czasie inauguracji uroczyście wręczono kwiaty Pani Elżbiecie Lendo za zdobycie tytułu Człowieka Roku Polskiego Hotelarstwa!

W dalszej części głos zabrała Pani Dorota Kopeć – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która zaprezentowała ideę i cele projektu WaMa Smart Lab „Ekonomia Wody”. Następnie wystąpiła Pani Profesor Joanna Hołub-Iwan, która w ramowy sposób zaprezentowała wyniki warsztatów przeprowadzonych z przedsiębiorcami branż Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody, które odbyły się w Olsztynie w dniu 16.12.2022 roku. Był to wstęp do dyskusji na temat sytuacji przedsiębiorców z branż wchodzących w skład Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody. Po wprowadzeniu Pani Profesor prezentację wygłosił Pan Dr Maciej Kawecki, który opowiadał o trendach technologicznych, które zmienią świat. W kolejnej części zaprezentowali się przedstawiciele firm, które wdrażały innowacyjne rozwiązania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020. Był to Pan Grzegorz Brenk z firmy APRS sp. z o.o. oraz Pan Michał Danowski z MD Consulting.

W kolejnym segmencie konferencji swój wykład dotyczący rozwoju Ekoturystyki opartej na zasobach wodnych wygłosił pochodzący z Estonii – Pan Aivar Ruukel. Następnie prelekcję „Między rekreacją a ekologią w Ekonomii Wody. Pozycjonowanie oferty regionu w oparciu o wyzwania i trendy – w kontekście Business Technology Roadmap wygłosiła Pani Aldona Kucner. Po wystąpieniu Pani Kucner głos zabrali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Pan Damian Opalach Kierownik Biura Przedsiębiorczości w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentował doświadczenia i monitoring z wdrażania środków unijnych z perspektywy 2014-2020, zaś Pani Gabriela Zenkner-Kłujszo Kierownik Biura Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentowała możliwości rozwoju Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, prezentując cele, priorytety i potencjalne sposoby finansowania.

W dalszej części możliwość prezentacji otrzymali doktoranci z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy opowiadali o innowacyjnych rozwiązaniach realizowanych w ramach swoich prac naukowych. Na konferencji wystąpili:

 • Pan Rafał Karczmarczyk – doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z prezentacją dotyczącą Analizy zdolności sorpcyjnych osadów dennych w jeziorach poddanych rekultywacji różnymi metodami podczas całego roku hydrologicznego.
 • Pan Piotr Jachimowicz – doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z prezentacją dotyczącą usuwania mikroplastików ze ścieków.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział eksperci, prelegenci, a także przedsiębiorcy. Dyskutowano o kluczowych czynnikach konkurencyjności firm z branż związanych z Inteligentną Specjalizacją Ekonomia Wody.

Konferencja zakończyła o godzinie 15:00. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Kopeć, która podziękowała uczestnikom konferencji za przybycie, prelegentom i panelistom za interesujące wystąpienia i dyskusję.

W wydarzeniu wzięli udział następujący prelegenci oraz paneliści:

 • prof. Joanna Hołub-Iwan - ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.
 • Dr Maciej Kawecki – Powołany przez Komisję Europejską na funkcję Digital EU Ambassador. Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”. Autor cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie RzeczBiorąc”.
 • Aivar Ruukel - ekspert w dziedzinie ekoturystyki, członek zarządu „Global Ecotourism Network”, członek zarządu „Estonian Nature Tourism Association” oraz „Estonian Dugout Boat Society”, a także audytor globalnej organizacji „Green Destinations”. Jest współwłaścicielem domeny www.soomaa.com – operatora wycieczek w Parku Narodowym Soomaa w Estonii, czym zajmuje się na co dzień.
 • Aldona Kucner, MBA - doświadczony doradca i trener biznesu, facylitator, mentor. Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie oraz MBA w Thames Valley University. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów, szkoleń oraz wizyt studyjnych z zakresu marketingu i PR oraz kształcenia dorosłych w kraju i zagranicą. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera i Konsultanta Zarządzania Matrik i Thames Valley University.
 • Dr Jarosław Klimczak – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie, adiunkt w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynator wdrażania programu budowy sieci ekomarin w regionie warmińsko-mazurskim. Autor pierwszego w Polsce projektu systemowego wykorzystującego środki unijne do przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród nieletnich oraz zarządzający wrażaniem tego programu w 10 województwach. Pomysłodawca oraz wiceprzewodniczący Zespołu Zarządzającego Międzyresortowym Programem ,,Eko-Polska”.
 • Magdalena Fuk – Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, politolog. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z bezpieczeństwa międzynarodowego i integracji europejskiej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prawne aspekty inwestycji budowlanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • Dr hab. Inż. Radosław Kowalski – absolwent Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik zespołu Andrologii Molekularnej z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z rozrodem zwierząt, w szczególności ryb.
 • Michał Danowski, MD Consulting – przedstawiciel firmy, która realizowała projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku fosforu z zanieczyszczonych wód naturalnych na cele rolnicze z użyciem nośników z kruszyw mineralnych” w ramach RPO WiM 2014-2020.
 • Grzegorz Brenk, prezes APRS sp. z o.o. – przedstawiciel firmy, która realizowała prace badawczo-rozwojowe dot. technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych biokompozytów w ramach RPO WiM 2014-2020.
 • Elżbieta Lendo - Prezes Zarządu Polskich Hoteli Niezależnych - organizacji skupiającej polskie, niesieciowe hotele. Zarządza kilkoma spółkami hotelowymi, które są operatorami obiektów hotelowych i rekreacyjnych działających w grupie Lendo Hotels Group, w tym: Hotel Willa Port***** w Ostródzie, oraz Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Współtwórca Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie, które wielokrotnie plasowało się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych firm doradztwa europejskiego w Polsce. Od ponad 15 lat pracuje także w Biurze Regionalnym województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Od 2022 członek EHMA – European Hotel Managers Association.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom, panelistom oraz uczestnikom za przybycie. Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy WaMa Smart Lab "Ekonomia Wody"

Chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody"? 

Kliknij tutaj!

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji: